Sikaflex®-11 FC Purform®

Mnohoúčelové elastické lepidlo a tmel na tesnenie škár

Sikaflex®-11 FC Purform® je 1-komponentné, vlhkosťou vytvrdzujúce elastické lepidlo a tmel. Na použitie v interiéri a v exteriéri, na mnohoúčelové lepenie a tmelenie škár. Má dobrú a trvalú prídržnosť na väčšine stavebných materiálov.

  • Celková prípustná deformácia ± 25 %
  • Jednoducho aplikovateľný a nestekajúci
  • Dobrá prídržnosť k väčšine stavebných materiálov
  • Dobré mechanické vlastnosti a odolnosť proti poveternostným vplyvom
  • Veľmi nízky obsah monomérov
  • Nie je potrebné školenie na bezpečné používanie materiálov s obsahom diisocyanátov (REACH)
  • Lepidlo-tmel s CE označením