Sikalastic®-641

Sikalastic®-641 je jednokomponentná polyuretánová membrána, aplikovateľná za studena, vytvrdzujúca vzdušnou vlhkosťou s výrazne redukovaným zápachom. Vytvrdzuje do trvácej hydroizolačnej membrány bez spojov, odolnej voči poveternostným vplyvom na exponovaných strechách.