Sarnafil® TG 66-12

Polymérna membrána pre zaťažené strešné systémy.

Sarnafil® TG 66-12 (hrúbka 1.2 mm) je viacvrstvová syntetická hydroizolačná fólia na báze vysoko kvalitného flexibilného polyolefínu (FPO) s výstužou so skleného rúna podľa EN 13956.
Sarnafil® TG 66-12 je zvárateľná horúcim vzduchom, UV odolná strešná membrána navrhnutá na použitie vo všetkých klimatických podmienkach.

▪ Dlhodobé skúsenosti so zabudovávaním
▪ Odolná voči mikroorganizmom
▪ Vysoká rozmerová stálosť vďaka vložke zo skleného rúna
▪ Kompatibilná s bitúmenmi
▪ Odolná voči permanentnému UV žiareniu
▪ Odolná voči nárazu
▪ Odolná voči všetkým bežným enviromentálnym vplyvom
▪ Odolná voči mechanickému zaťaženiu
▪ Zvárateľná horúcim vzduchom, bez potreby plameňa
▪ Recyklovateľná