Sarnafil® TS 77-12

Sarnafil® TS 77- (hrúbka 1,5 mm) je viacvrstvová syntetická hydroizolačná fólia vystužená polyesterovou tkaninou a skleným rúnom, na báze vysoko kvalitného flexibilného polyolefínu (FPO) obsahujúca stabilizátory ultrafialového žiarenia a samozhášaciu prísadu podľa EN 13956. Sarnafil® TS 77-sa vyrába so skleným rúnom pre rozmerovú stabilitu a polyesterovou výstužou pre vysokú pevnosť. Sarnafil® TS 77- sa používa na mechanicky kotvené strešné systémy.

  • vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom vrátane trvalej odolnosti UV žiareniu
  • výborná pružnosť pri nízkych teplotách
  • nemá zabudované vnútorné napätie v čase výroby
  • vysoká rozmerová stabilita
  • výborná odolnosť voči dynamickému zaťaženiu
  • výborná zvárateľnosť
  • bez rizika delaminácie
  • znášanlivá s bitúmenmi (neodporúča RAL 9016 SR)
  •  vysoká odrazivosť slnečného žiarenia, čím nedochádza k prehrievaniu strechy a možnosť použitia obojstranných fotovoltaických panelov (platí iba pre farbu RAL 9016 SR)
  • recyklovateľná