SikaMur®-410 Renovation

Základná sanačná omietka

Vápenno-cementová sanačná omietka určená pre vlhké a zasolené murivo pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

▪ Exteriér / interiér
▪ Ručné alebo strojné spracovanie
▪ Priedušná a difúzne otvorená
▪ Pórovitá
▪ Vodoodpudivá
▪ Mrazuvzdorná
▪ Vyľahčená
▪ Dodatočné tepelnoizolačné vlastnosti