SikaRapid®-1

Urýchľovač tuhnutia

SikaRapid®-1 je kvapalný urýchľovač tuhnutia do betónu a malty. Spĺňa požiadavky pre urýchľovače tuhnutia do betónu podľa EN 934-2. SikaRapid®-1 zvyšuje počiatočné pevnosti betónu bez negatívneho ovplyvnenia konečných pevností.

SikaRapid®-1 poskytuje nasledujúce výhody vďaka urýchleniu tuhnutia betónu:
  • Vyššia obrátkovosť debnenia v prefa výrobe
  • Zníženie alebo eliminácia potreby vyhrievania počas tuhnutia
  • Rýchly proces tuhnutia a skoré dosiahnutie únosností
  • Kontinuálna betonáž pri nízkych teplotách
  • Bez negatívnych dopadov na konečné pevnosti
Pri aplikácii so superplastifikátorom nemení SikaRapid®-1 vlastnosti čerstvého betónu. SikaRapid®-1 neobsahuje chloridy ani iné látky spôsobujúce koróziu ocele a preto je vhodný k použitiu pri výrobe armovaného betónu.