SikaPlast®-501 W

Vysoko kvalitný superplastifikátor

SikaPlast®-501 W je superplastifikátor do betónu a malty na báze kombinácie polykarboxylát-éteru s lignosulfonátom.

SikaPlast®-501 W je superplastifikátor, ktorý účinkuje viacerými rôznymi mechanizmami vrátane povrchovej adsorpcie a stérického účinku oddeľujúcemu navzájom časti cementového pojiva. Jeho použitím sa dosiahnu nasledujúce výhody:
  • Predĺžená doba spracovateľnosti s rôznymi náročnými cementami napriek vysokej redukcii vody
  • Vylepšený plastifikačný účinok, v dôsledku čoho je lepšia tekutosť, betonáž a zhutňovanie
  • Redukované množstvo vody, čo zapríčiňuje zvýšenú hutnosť, vyššie pevnosti a zníženú priepustnosť
  • Redukovaná náchylnosť na tvorbu trhlín a dotvarovanie
  • Redukovaná karbonatácia betónu
  • Zlepšená súdržnosť betónu
SikaPlast®-501 W neobsahuje chloridy alebo iné zložky, ktoré zapríčiňujú koróziu výstuže. Z toho dôvodu je vhodný na použitie v železobetóne a konštrukciách z predpätého betónu.