SikaControl®-40

Prísada redukujúca zmrašťovanie

SikaControl®-40 je kvapalná prísada redukujúca zmrašťovanie, vhodná na výrobu vysoko kvalitných betónov. SikaControl®-40 zvyšuje súdržnosť v systéme pórov v betóne, čo znižuje stratu vody a zmrašťovanie a tým aj zvyšuje trvanlivosť betónu.

  • Redukuje zmrašťovanie pri schnutí
  • Redukuje vznik trhlín pri schnutí
  • Redukuje kapilárnu nasiakavosť a priepustnosť
  • Zvyšuje trvanlivosť betónu
  • Vhodná na použitie vo vystužených a predpätých betónoch
  • Neobsahuje chloridy a iné zložky, ktoré podporujú koróziu výstuže