Sika ViscoFlow®-220 SRX

Prísada zlepšujúca spracovateľnosť

Sika ViscoFlow®-220 SRX je polymér na báze PCE udržiavajúci konzistenciu betónu, na individuálnu kontrolu výroby transportbetónu.

Sika ViscoFlow®-220 SRX vykazuje malé až žiadne počiatočné stekutenie z dôvodu zablokovanej adsorpcie a môže byť preto dávkovaná ako doplnok k superplastifikátorom na báze PCE. Z dôvodu svojej chemickej aktivácie začína plastifikačný účinok po 15. - 30. minútach a je dobre funkčný až 90 minút. To spôsobuje nasledovné výhody:
  • Konštantná konzistencia bez dodatočného oneskorenia a bez ovplyvnenia vývinu počiatočnej pevnosti
  • Konštantná konzistencia a tekutosť betónu po niekoľko hodín
  • Doba zabudovania betónu individuálne nastaviteľná dávkovaním podľa dopravných vzdialeností
  • Neobsahuje chloridy a iné zložky spôsobujúce koróziu výstuže
  • Môže byť použitá do železobetónu a predpätých betónových konštrukcií