Sika® ViscoCrete®-21

Vysoko kvalitný superplastifikátor

Sika® ViscoCrete®-21 je superplastifikátor do betónu a malty na báze technológie polykarboxylát-éteru (PCE).

Sika® ViscoCrete®-21 je vysoko kvalitný superplastifikátor, ktorý účinkuje viacerými rôznymi mechanizmami vrátane povrchovej adsorpcie a stérického účinku oddeľujúcemu navzájom časti cementového pojiva. Jeho použitím sa dosiahnu nasledujúce výhody:
  • Predĺžená doba spracovateľnosti s rôznymi náročnými cementami napriek vysokej redukcii vody
  • Vylepšený plastifikačný účinok, v dôsledku čoho je lepšia tekutosť, betonáž a zhutňovanie
  • Redukované množstvo vody, čo zapríčiňuje zvýšenú hutnosť, vyššie pevnosti a zníženú priepustnosť 
  • Redukovaná náchylnosť na tvorbu trhlín a dotvarovanie
  • Redukovaná karbonatácia betónu
  • Zlepšená súdržnosť betónu
Sika® ViscoCrete®-21 neobsahuje chloridy alebo iné zložky, ktoré zapríčiňujú koróziu výstuže. Z toho dôvodu je vhodný na použitie v železobetóne a konštrukciách z predpätého betónu.