Sika® ViscoCrete®-1035

Sika® ViscoCrete®-1035 CZ je superplastifikátor do betónu a malty na báze polykarboxylát-éteru.