Sika® Stabilizer-4 R

Viskozitu modifikujúca prísada

Sika® Stabilizer-4 R je prísada do betónu, ktorá zvyšuje stabilitu a súdržnosť betónových a maltových zmesí. Špeciálne vyvinutá do samohutniacich betónov (SCC). Sika® Stabilizer-4 R tiež zlepšuje vlastnosti čerstvých betónových zmesí s rôznym obsahom jemných častíc, s nízkym obsahom cementu alebo betónových zmesí s nepriaznivou krivkou zrnitosti.

  • Zvyšuje súdržnosť zmesi
  • Nižšia citlivosť na varianty základných materiálov
  • Dobrá konzistencia zmesi
  • Redukované rozmiešavanie
  • Nížšia náchylnosť na segregáciu
  • Redukcia chýb pri zhutňovaní
  • Hladšie povrchy betónu
  • Zlepšená čerpateľnosť
  • Vhodný na použitie v železobetóne a konštrukciách z predpätého betónu
  • Neobsahuje chloridy alebo iné zložky, ktoré zapríčiňujú koróziu výstuže