Sika® Rugasol®-2 W Liquid

Povrchový spomaľovač na úpravy s viditeľným kamenivom

Sika® Rugasol®-2 W Liquid je kvapalný povrchový spomaľovač na výrobu betónových povrchov s viditeľným kamenivom (vymývaný betón). Povrchová vrstva so spomaleným vytvrdzovaním môže byť vymývaná vodou alebo odstránená kefou, čím sa odhalí kamenivo.

  • Jednoduchá aplikácia striekaním
  • Riedenie podľa požiadaviek
  • Kontrolované spomalenie
  • Vhodná na cenovo nenáročné debnenie
  • Nie je nebezpečná
  • Redukcia práce v porovnaní so zdrsňovaním alebo so strojnou úpravou povrchu