Sika® Plastiment® BV-40 Liquid

Sika® Plastiment® BV-40 je plastifikátor do betónu a malty na báze modifikovaného lignosulfonátu.

Použitie Plastimentu BV 40 prináša nasledovné výhody:

  • zlepšená spracovateľnosť čerstvého betónu (umožňuje podstatnú redukciu zámesovej vody 5 – 15%),
  • vzostup pevnosti pri rovnakej spracovateľnosti,
  • normálne časy tuhnutia pri obvyklom dávkovaní, nezavádza do zmesi žiaden vzduch,
  • neobsahuje chloridy
  • nenarušuje obvyklé materiály dávkovacieho zariadenia,
  • dlhšia spracovateľnosť aj v lete.