Sika® Luftporenbildner LPS A-94

Prevzdušňovacia prísada do betónu, ktorá zabezpečuje odolnosť proti rozmrazovacím / zmrazovacím cyklom a posypovým soliam

Sika® Luftporenbildner LPS A-94 je vhodný na výrobu malty a betónu s vysokou odolnosťou proti rozmrazovacím / zmrazovacím cyklom a posypovým soliam. Aj pri zložitých podmienkach, ako je napr. betón pre infraštruktúru, sa dosiahne správny obsah vzduchových pórov.

Sika® Luftporenbildner LPS A-94 spôsobuje:
  • Vývin malých, rovnomerne rozmiestnených vzduchových pórov aj pri zložitých podmienkach
  • Redukciu nasiakavosti
  • Náhradu jemných častíc


    V malte a betóne má nasledujúci efekt:
  • Vzniká systém vzduchových pórov, ktorý spĺňa požiadavky na obsah mikro-pórov a ich rozmiestenenie v betóne
  • Vysoká odolnosť proti rozmrazovacím / zmrazovacím cyklom a posypovým soliam
  • Redukcia kapilárnej nasiakavosti
  • Zlepšená spracovateľnosť