Sika® Sigunit® L-5601 AF

Prísada do striekaných betónov

Sika® Sigunit® L-5601 AF je bezalkalický urýchľovač tuhnutia a tvrdnutia v tekutej forme na výrobu vysoko kvalitného striekaného betónu.

Sika® Sigunit® L-5601 AF tekutý urýchľovač tuhnutia do striekaného betónu má nasledujúce vlastnosti a výhody:
  • Vysoký nárast počiatočnej pevnosti
  • Bezalkalický
  • Minimálna strata pevnosti urýchleného betónu
  • Žiadne znečistenie a ohrozenie povrchovej a podzemnej vody
  • Výrazne znižuje spätný odraz
  • Zvyšuje priľnavosť striekaného betónu k podkladu, aj pri práci nad hlavou
  • Znižuje agresivitu zaťaženia prachom
  • Neobsahuje chloridy, negatívne neovplyvňuje výstuž