Sika® Sigunit® L-53 AF

Bezalkalický tekutý urýchľovač do striekaných betónov suchou i mokrou cestou, vhodný pre vysoko kvalitné betóny s rýchlym nárastom počiatočných pevností, najmä v tuneloch a podzemných stavbách, zabezpečenie skalných masívov, výrubov ap. Minimalizuje prašnosť.

Sika® Sigunit® L-53 AF je vysoko kvalitný, kvapalný, bezalkalický urýchľovač tuhnutia a tvrdnutia do striekaného betónu.

Sika® Sigunit® L-53 AF má nasledujúce vlastnosti a výhody:
  • Vysoký nárast počiatočnej pevnosti
  • Bezalkalický
  • Minimálna strata pevnosti urýchleného betónu
  • Žiadne znečistenie a ohrozenie povrchovej a podzemnej vody
  • Výrazne znižuje spätný odraz a tvorbu prachu
  • Zvyšuje priľnavosť striekaného betónu k podkladu
  • Neobsahuje chloridy, negatívne neovplyvňuje výstuž