SikaClean® Classic

Prostriedok na odstraňovanie zvyškov betónu, na čistenie, ošetrovanie a údržbu na betonárkach a vo výrobniach prefabrikátov

SikaClean® Classic je prostriedok na odstraňovanie zvyškov cementu, malty a betónu na stavbe, na betonárkach a vo výrobniach prefabrikátov.

SikaClean® Classic spôsobuje:
  • Rýchle uvoľnenie zvyškov cementu a betónu
  • Vniknutie účinnej látky pod vrstvu betónu
  • Porušenie lepivého spoja s podkladom
  • Nenapáda gumové časti
  • Dočasná ochrana ocele proti korózii
  • Ochrana pred tvorbou nových usadenín