Sika® Mischerschutz

Ochranný prostriedok

Sika® Mischerschutz je ochranný prostriedok proti hrdzaveniu a proti priľnutiu čerstvého betónu na kovové časti.

  • Sika® Mischerschutz vytvára chemicko-fyzikálnu bariéru medzi betónom a kovovými časťami
  • Sika® Mischerschutz zabraňuje priľnutiu betónu, malty na podklad a zaručuje sa bezproblémové následné umývanie
  • Správne použitie Sika® Mischerschutz nenarušuje proces tuhnutia betónu