Sika® Clean Ultra

Rýchlo účinný prostriedok na odstraňovanie zvyškov betónu, na čistenie, ošetrovanie a údržbu na betonárkach a vo výrobniach prefabrikátov

Sika® Clean Ultra je prostriedok na rýchle odstraňovanie hrubých usadenín cementu, malty a betónu na stavbe, na betonárkach a vo výrobniach prefabrikátov.

Sika® Clean Ultra spôsobuje:
  • Rýchle a viditeľné uvoľnenie zvyškov cementu a betónu
  • Vniknutie účinnej látky pod vrstvu betónu
  • Konzervovanie gumy, plastov, náterov, skla a kovu
  • Ochranu ocele proti korózii (dočasnú)
  • Ochranu pred tvorbou nových usadenín
Rozpustený betón opatrne zmyte.