Sika® Betonlöser

Prostriedok na odstraňovanie zvyškov betónu

Sika® Betonlöser je silný kyslý roztok s ošetrujúcimi a rozpúšťajúcimi prísadami.

  • Rýchle uvoľnenie zvyškov cementu a betónu
  • Vniknutie účinnej látky pod vrstvu betónu
  • Porušenie lepivého spoja s podkladom
  • Nenapáda gumové časti
  • Dočasná ochrana ocele proti korózii
  • Ochrana pred tvorbou nových usadenín