SikaControl®-210 WT Liquid

Kryštalizačná a tesniaca prísada do betónu v tekutej forme

SikaControl®-210 WT Liquid / Sika Tesniaca a Kryštalizačná prísada je tekutá kombinovaná tesniaca a kryštalizačná prísada do betónu so schopnosťou prekleňovať trhliny, používaná pre zníženie priepustnosti betónu a podporujúca jeho samoregeneračné schopnosti.

Sika Tesniaca a Kryštalizačná prísada je zmes hydrofóbnych látok a funkčných prísad. Reakciou týchto zložiek s hydratačnými produktami cementu dochádza v sústave pórov a kapilár prítomných v betóne ku vzniku nerozpustných kryštalizačných produktov, a tým k trvalému utesneniu betónu proti prenikaniu vody a ďalších kvapalín, a ku zníženiu jeho nasiakavosti. Špeciálne zloženie prísady zaisťuje schopnosť samoredukcie vzniknutých trhlín (samoregeneračná schopnosť) a zvyšuje schopnosť betónu prekleňovať trhliny. Použitie prísady prináša nasledujúce výhody:
  • Znižuje prenikanie tlakovej vody do betónu
  • Znižuje nasiakavosť betónu spôsobenú kapilárnym nasiakaním
  • Podporuje samoregeneračné vlastnosti betónu
  • Zvyšuje odolnosť voči chemickému namáhaniu
  • Znižuje priepustnosť vodnej pary