Sikafloor® ProSeal-10 W

Uzatvárací, ošetrujúci a protiprašný prostriedok na betónové povrchy

Sikafloor® ProSeal-10 W je kvapalný roztok akrylátovej živice na báze vody, ktorý sa používa na ošetrenie, utesnenie a vytvrdenie čerstvého alebo vytvrdeného betónového povrchu.

  • Dodatočné vytvrdenie povrchovej vrstvy betónu
  • Zvýšenie odolnosti povrchu proti obrusu
  • Zabránenie prašnosti
  • Veľmi dobré zadržiavanie vody
  • Redukcia nasiakavosti podkladu, zvýšená odolnosť proti olejom a olejovým produktom
  • Rýchle a jednoduché použitie
  • Dobrá prídržnosť na starom a novom betóne