Sikafloor® CureHard LI

Sikafloor®-CureHard LI je tekutý bezrozpúšťadlový silikátový prostriedok na vodnej báze pre utesnenie a dodatočné vytvrdenie čerstvých alebo jestvujúcich betónových strojne hladených alebo brúsených povrchov. Ako výrobok na báze lítia vykazuje vyššiu účinnosť ako podobné prípravky na báze sodíka či draslíka. Výrobok, ktorý je aplikovaný na povrch betónu, vsakuje do jeho štruktúry, pričom dochádza k chemickej reakcii, ktorej výsledkom je vyplnenie pórov v betóne. Spĺňa požiadavky EN 1504-2.