Sikafloor® CureHard GL

Vysoko lesklý, uzatváraci a kryštalický prostriedok na báze lítia na betónové povrchy

Sikafloor® CureHard GL je vo vode rozpustný prostriedok na báze kremičitanu lítneho a akrylátovej disperzie na uzatvorenie a dodatočné ošetrenie existujúcich, strojne hladených betónových povrchov. V porovnaní s podobnými produktami na báze kremičitanu sodného alebo draselného je menej náchylný na tvorbu pretrvávajúcich výkvetov.

Kremičitanová zložka produktu - po nanesení na betónový povrch - penetruje do jeho štruktúry, kde vyvoláva chemickú reakciu a následnú kryštalizáciu reakčných produktov, ktoré majú za následok vyplnenie pórov betónového povrchu. Akrylová disperzia vyplňuje povrchové póry a týmto spôsobom znižuje nasiakavosť betónu počas prvých dní po aplikácii. Sikafloor® CureHard GL zabezpečuje po aplikácii nasledujúce výhody:
  • Vylepšenie vzhľadu betónových podláh
  • Hodvábny lesk
  • Redukcia prašnosti
  • Uzatvorenie a impregnácia povrchu betónu
  • Jednoduchšie čistenie
  • Bez rozpúšťadiel a bez zápachu