Sikafloor®-1 MetalTop

Sikafloor® -1 MetalTop je predmiešaná cementová ohňovzdorná prášková zmes obsahujúca triedené tvrdé plnivá na báze neoxidujúcich kovov, špeciálne cementy a kompatibilné chemické prísady. Sikafloor® -1 MetalTop spĺňa požiadavky EN 13813 na poterové materiály a podlahové potery: CT-C70-F7-AR0,5.