Produktový list
Ukáž všetky dokumenty

Sikafloor®-140 W Troweling Primer

Spojovací prostriedok pre SikaScreed® HardTop Systémy

Sikafloor®-140 W Troweling Primer je patentovaný spojovací prostriedok pre SikaScreed® HardTop systémy. Zlepšuje odolnosť proti odlupovaniu, predlžuje čas nanášania a znižuje závislosť následných náterov na báze živíc od klimatických podmienok (ako sú teplota a relatívna vlhkosť vzduchu).

  • Predlžuje čas nanášania pre následné nátery
  • Zlepšuje prídržnosť medzi podkladom a epoxidovými nátermi
  • Zlepšuje mechanickú pevnosť povrchu SikaScreed® HardTop
  • Bez rozpúšťadiel
  • Nehorľavý
Produktový list
Ukáž všetky dokumenty