Produktový list
Ukáž všetky dokumenty

Sikafloor®-262 AS N Thixo

Sikafloor-262 AS N Thixo je 2-komponentný, štruktúrovaný, farebný epoxidovo-živičný náter. Total solid epoxy composition podľa skúšobnej metódy Deutsche Bauchemie e.V. (German Association for construction chemicals).

Sikafloor®-262 AS N Thixo je 2-komponentný, štruktúrovaný, farebný náter na báze epoxidových živíc.
„Total solid epoxy composition podľa skúšobnej metódy Deutsche Bauchemie e.V. (German Association for construction chemicals)“. Sikafloor®-262 AS N Thixo je hlavná úžitková vrstva v systéme Sikafloor® Multidur ET-14 ECF.

  • elektrostaticky vodivý
  • dobrá mechanická a chemická odolnosť
  • odolný proti šmyku
  • jednoduchá údržba (čistenie)
  • cenovo nenáročný
  • odolný voči kvapalinám
Produktový list
Ukáž všetky dokumenty