Produktový list
Ukáž všetky dokumenty

Sikafloor®-2350 ESD

Elektrostaticky disipatívny epoxidový podlahový náter

Sikafloor®-2350 ESD je 2-komponentný, hladký, farebný, elektrostaticky disipatívny epoxidový podlahový náter.

  • Spoľahlivá dlhodobá vodivosť
  • Spĺňa ESD požiadavky
  • Nízke emisie VOC
  • Odolnosť proti oteru
  • Nízky zápach počas aplikácie
  • Vysoká mechanická odolnosť
 
Produktový list
Ukáž všetky dokumenty