Produktový list
Ukáž všetky dokumenty

Sikafloor® Comfort Adhesive

2-komp. PUR lepidlo, súčasť podlahového systému Sika ComfortFloor®

Sikafloor® Comfort Adhesive je 2-komponentný polyuretán s nízkym obsahom VOC, ktorý sa používa na lepenie Sikafloor® Comfort Regupol 6015H a Sikafloor® Comfort Regupol 4580. Total solid materiál (materiál s vysokým obsahom tuhých látok).

  • Dobrá lepiaca schopnosť
  • Nízky obsah VOC
  • Nehorľaný
  • Bez zmrašťovania po vytvrdení
  • Jednoduchá aplikácia
Produktový list
Ukáž všetky dokumenty