Sika® Reemat Lite

Výstužná rohož zo sklených vlákien

Sika® Reemat Lite je výstuž zo sklených vlákien pre Sikagard® Hygienický náterový systém

  • Jednoduchá a rýchla aplikácia
  • Jednoduché prispôsobenie sa komplikovaným detailom
  • Zabezpečuje správnu hrúbku základného náteru
  • Zlepšuje vlastnosti systému preklenutia trhlín
  • Zvyšuje mechanické vlastnosti systému