Produktový list
Ukáž všetky dokumenty

Sikafloor®-20 PurCem®

Vysoko pevný, voči chemikáliám a teplotnému šoku odolný polyuretánovo-hybridný podlahový poter s vysokou odolnosťou proti šmyku.

Sikafloor®-20 PurCem® je viackomponentný, farebný, polyuretánovo-hybridný podlahový poter na báze vody. Má rovný povrch s vysokou odolnosťou proti šmyku, s vysokou odolnosťou proti oteru, nárazom a chemikáliám.

  • Dobrá odolnosť proti chemikáliám
  • Vysoká mechanická odolnosť
  • Nešpiniaci sa
  • Bez zápachu
  • Teplotná rozťažnosť podobná ako pri betóne
  • Tolerantný k podkladom s vysokým obsahom vlhkosti
Produktový list
Ukáž všetky dokumenty