Produktový list
Ukáž všetky dokumenty

Sikadur®-52 Injection Normal

Nízko viskózna epoxidová injektážna živica pre normálnu dobu spracovateľnosti

Sikadur®-52 Injection Normal je 2-komponentná, epoxidová, nízko viskózna injektážna živica s normálnou dobou spracovateľnosti, špeciálne vyvinutá na injektáž trhlín tlakovým spôsobom alebo gravitačne.
 

  • Teplota pri injektovaní +5 °C až +30 °C
  • Dobrá prídržnosť na betón, murivo, kameň, oceľ a drevo
  • Vhodná na suchý aj vlhký podklad
  • Maximálna šírka trhliny 5,0 mm
  • Dobré mechanické vlastnosti
  • Vysoké mechanické a lepiace pevnosti
  • Tvrdá, nie však krehká
  • Nízko viskózna
  • Injektovateľná strojom na injektáž 1-komponentných materiálov
Produktový list
Ukáž všetky dokumenty