SikaTop®-122 SP

R4 malta na opravu betónu

SikaTop®-122 SP je 1-komponentná, vláknami vystužená opravná malta na nosné konštrukcie, ktorá spĺňa požiadavky triedy R4 normy EN 1504-3.

  • Jednoduchá aplikácia
  • Vhodná na ručné aj strojné spracovanie
  • Trieda R4 podľa EN 1504-3
  • Pre konštrukcie s vysokým statickým zaťažením
  • Vysoká odolnosť proti posypovým soliam a rozmrazovacím / zmrazovacím cyklom
  • A1 reakcia na oheň