Sika MonoTop®-412 N

Sika MonoTop-412 N je 1-komponentná, slabo sa zmrašťujúca, vláknami vystužená opravná malta, ktorá spĺňa požiadavky triedy R4 normy EN 1504-3.

Sika MonoTop®-412 N je 1-komponentná, slabo sa zmrašťujúca, vláknami vystužená opravná malta, ktorá spĺňa požiadavky triedy R4 normy EN 1504-3.

  • Trieda R4 podľa EN 1504-3
  • Odolná voči síranom
  • Vhodná na ručné aj strojné spracovanie
  • Jednoduchá aplikácia
  • Aplikácia až do hrúbky 50 mm na 1 vrstvu
  • Veľmi malé zmrašťovanie
  • Nevyžaduje pevnostný mostík, ani pri ručnej aplikácii
  • Nízke vnikanie chloridov
  • A1 reakcia na oheň