Produktový list
Ukáž všetky dokumenty

Sikadur®-42 HE

3-komponentná, vysoko kvalitná epoxidová zálievková malta

Sikadur®-42 HE je 3-komponentný, vysoko účinný, vysoko presný, k vlhkosti tolerantný epoxidový zálievkový systém. Na použitie pri teplotách medzi +5°C a +30°C.

 • Vysoká počiatočná pevnosť a rýchle vytvrdzovanie
 • Aplikácia aj pri nízkych teplotách
 • Pripravené na okamžité použitie, vopred nadávkované balenie
 • Tolerantné k vlhkosti
 • Nezmrašťujúce sa
 • Odolné voči korózii a chemikáliám
 • Odolné voči napätiu a nárazom
 • Vysoká pevnosť v tlaku
 • Vysoká odolnosť voči vibráciám
 • Nízky koeficient tepelnej rozťažnosti
 • Dobrá odolnosť voči dotvarovaniu
Produktový list
Ukáž všetky dokumenty