Produktový list
Ukáž všetky dokumenty

Sikadur®-12 Pronto

Akrylová, mnohoúčelová, rýchlo vytvrdzujúca sanačná a zálievková malta

Sikadur®-12 Pronto je 2-komp. akrylová, mnohoúčelová, rýchlo vytvrdzujúca, ručne aplikovateľná sanačná alebo zálievková malta. Na opravu a zalievanie všetkých typov betónových prvkov, aj pri nízkych teplotách. Má dobré mechanické pevnosti a dobrú odolnosť proti oteru, nárazu a chemikáliám. Hrúbka vrstvy pre tekutú zálievkovú maltu: 5–30 mm. Hrúbka vrstvy pre ručne aplikovanú sanačnú maltu (s pridaním piesku): 20–100 mm. Teplota pri aplikácii: -10 °C až +30 °C.

  • Rýchle vytvrdzovanie
  • Aplikácia aj pri nízkych teplotách
  • Jednoduché miešanie
  • Dobrá spracovateľnosť
  • Vysoké mechanické pevnosti
  • Dobrá odolnosť proti oteru a nárazu
  • Dobrá chemická odolnosť
  • Aplikácia na betón, cementové, kamenné alebo oceľové podklady
  • Možnosť  pridania  piesku  pre  rôzne  hrúbky  sanačných mált
Produktový list
Ukáž všetky dokumenty