Sika MonoTop®-2001 Bond & Protect

Adhézny mostík a ochrana výstuže proti korózii

Sika MonoTop®-2001 Bond & Protect  je  cementový,  1-komponentný náterový materiál, modifikovaný polymérom, zušľachtený technológiou Silicafume s obsahom aktívnych inhibítorov korózie navrhnutý ako ochrana výstuže proti korózii a spojovací mostík medzi betónom a sanačným materiálom. 

  • Aplikácia štetcom alebo formou mokrého striekania 
  • Jednoduché použitie - stačí pridať vodu 
  • Výborná priľnavosť na oceľ a betón
  • Dobrá odoľnosť voči vode a vnikaniu chloridov