Produktový list
Ukáž všetky dokumenty

Sikalastic®-841 ST

Membrána na báze čistej polyurei

Sikalastic®-841 ST je dvojkomponentná, elastická, veľmi rýchlo vytvrdzujúca, farebná, za  tekuta  aplikovateľná  membrána  z  čistej  polyurei  so 100% obsahom  tuhých látok a s veľmi dobrou chemickou odolnosťou.

  • Vysoko reaktívna, rýchlo tvrdnúca
  • Takmer okamžitá prevádzkyschopnosť
  • Aplikovateľná pri teplotách od +1°C do +50°C
  • Prevádzková zaťažiteľnosť od -30°C do +100°C
  • Vynikajúca schopnosť premosťovať trhliny
  • Dobrá odolnosť proti chemikáliám
  • Vynikajúca odolnosť proti oteru
  • UV žiarenie môže zapríčiniť zažltnutie a odkriedovanie
  • Neodolné proti biogénnej kyseline sírovej
 
Produktový list
Ukáž všetky dokumenty