SikaFuko® Swell-1

Opätovne injektovateľné hadičky s hydrofilnými napučiavacími pásikmi na tesnenie pracovných škár

SikaFuko® Swell-1 sú opätovne injektovateľné hadičky s hydrofilnými  napučiavacími  pásikmi  na  utesnenie  rôznych konštrukčných  škár vo vodotesných betónových konštrukciách. Spoj je utesnený v 2 fázach. Fáza 1: Napučanie po prieniku vody alebo slanej vody. Fáza 2: Injektovanie a v prípade potreby opätovné injektovanie pomocou vhodných injektážnych materiálov Sika®, ako sú akrylátové a mikrocementové suspenzie.

  • Dvojfázové tesnenie spojov napučaním a injektovaním
  • Viacnásobné opakované injektovanie so Sika injekážnymi akrylátovými živicami alebo mikrocementovými suspenziami
  • Vhodný pre mnoho rôznych konštrukcií a konštrukčných metód
  • Jednoduché a bezpečné zabudovanie
  • Ideálne záložné / doplňujúce riešenie v kombinácii s tesniacimi pásmi