SikaFuko® Eco-1

Viac krát injektovateľné PVC hadičky na tesnenie pracovných škár

SikaFuko® Eco-1 sú viacnásobne injektovateľné hadičky na utesnenie rôznych pracovných škár vo vodonepriepustných betónových konštrukciách. Na utesnenie škáry sa injektuje SikaFuko® Eco-1 vhodnými injektážnymi materiálmi Sika®, ako sú akrylátové a cementové suspenzie (pre viacnásobné injektáže) alebo polyuretánové živice (pre jednorázovú injektáž).

  • Viacnásobne injektovateľné Sika akrylátovými živicami a mikrocementovými suspenziami.
  • Raz injektovateľné Sika polyuretánovými živicami
  • Ideálne doplnkové riešenie v kombinácii s tesniacimi pásmi
  • Ľahké a bezpečné zabudovanie
  • Testované na tlak vody do 10 barov (100 m)
  • Vhodné na rôzne konštrukcie a konštrukčné metódy