Sika® Igolflex®-101

1-komponentná, polymérmi modifikovaná bitúmenová stierka

Sika® Igolflex®-101 je 1-komponentný, polymérmi modifikovaný, flexibilný hrubovrstvový náter / stierka s pridaným polystyrénovým plnivom na zhotovenie izolácie proti vlhkosti, vode a radónu.

  • Nehorľavá
  • Flexibilná, so schopnosťou prekleňovať trhlinky
  • Nízka objemová hmotnosť vďaka pridávanému polystyrénovému plnivu
  • Vhodná na lepenie tepelno-izolačných panelov
  • 1-komponentná, pripravená na okamžité použitie
  • Aplikácia možná na suchý aj matne vlhký podklad
  • Jednoduchá aplikácia zubovou stierkou alebo airless striekaním
  • Nestekavá na vertikálnych povrchoch