SikaProof® P-12

Dodatočne zabudovaná, s betónom celoplošne spojená FPO samolepiaca membrána na izoláciu základov

SikaProof® P-12 je samolepiaca membrána na báze flexibilného polyolefínu (FPO) na dodatočné izolovanie existujúcich železobetónových konštrukcií základov. Hrúbka membrány 1,2 mm. SikaProof® P-12 je pokrytá lepiacou vrstvou a zabudováva sa po odstránení ochrannej fólie za studena na betón opatrený systémovým podkladným náterom SikaProof® Primer-01.

  • Dodatočne aplikovaný systém, celoplošne nalepený na existujúce betónové konštrukcie
  • Žiadna migrácia vody medzi betónovou konštrukciou a membránovým systémom
  • Vysoká flexibilita a schopnosť prekleňovať trhliny
  • Testovaná vysoká vodotesnosť
  • Jednoduché zabudovanie, vrátane lepených spojov (nevyžaduje zváranie)
  • Aplikácia za studena (netreba teplo alebo otvorený oheň)
  • Dočasne odoláva vonkajším vplyvom a UV-žiareniu počas výstavby
  • Vysoká trvanlivosť a odolnosť proti stárnutiu
  • Odolnosť proti agresívnym médiám obsiahnutým v podzemných vodách a pôde
  • Môže byť kombinovaný s inými schválenými systémami Sika® Waterproofing / Joint Sealing System