Produktový list
Ukáž všetky dokumenty

Sika Ergodur®-500 Pro

Základný náter na báze epoxidovej živice podľa ZTV-ING na betónové pojazdné časti mostov a inžinierskych konštrukcií

2-komp. reakčný polymér na báze epoxidových živíc, na metódy definované v ZTV-ING, časť 7, odsek 1.

  • Preskúšaný produkt, s pravidelným kontrolným dohľadom
  • Použiteľný na čerstvý, už 7 dní starý betón
  • Vynikajúca prídržnosť
  • Vytvrdzuje pri nízkych teplotách od 8°C
  • Odolný voči teplu pri pokládke natavovaných pásov
 
Produktový list
Ukáž všetky dokumenty