Sikadur®-31 DW

2-komponentné, tixotrópne, epoxidové lepidlo vhodné na priamy styk s pitnou vodou

Sikadur®-31 DW je 2-komponentné, vlhkosť tolerujúce, tixotrópne epoxidové stavebné lepidlo, ktoré je vhodné na lepenie väčšiny stavebných materiálov. Má vyššie mechanické pevnosti a môže sa používať aj na malé opravy betónu, výplň škár a trhlín. Vhodné pre teplotný rozsah +10 °C až +30 °C. Na použitie v interiéri aj v exteriéri. Má špeciálne zloženie a spĺňa požiadavky na priamy styk s pitnou vodou.

 • Vhodná na použitie v priamom kontakte s pitnou vodou
 • Jednoduché miešanie a aplikácia
 • Veľmi dobrá priľnavosť na väčšine stavebných materiálov
 • Vysoké mechanické pevnosti
 • Tixotrópna: nestekavá na vertikálnych plochách a pri práci nad hlavou
 • Vytvrdzovanie bez zmrašťovania
 • Rôzne zafarbené komponenty (na kontrolu správnosti zmiešania)
 • Nevyžaduje podkladný náter
 • Vysoká počiatočná a konečná mechanická pevnosť
 • Dobrá odolnosť voči oteru
 • Neprepúšťa kvapaliny a vodnú paru
 • Dobrá chemická odolnosť