Produktový list
Ukáž všetky dokumenty

Sika® Injection-101 RC

Flexibilná PUR-injektážna pena na dočasné zastavenie vody

Sika® Injection-101 RC je nízkoviskózna, rýchlo peniaca polyuretánová injektážna živica bez obsahu rozpúšťadiel reagujúca s vodou, ktorá vytvrdzuje do hustej pružnej peny s jemnou pórovitou štruktúrou.

  • Reakcia sa neuskutoční, pokým nenastane priamy kontakt s vodou.
  • Sika® Injection-101 RC môže byť injektovaná ako jednokomponentný systém.
  • Voľná peniaca expanzia pri kontakte s vodou je až 40 krát.
  • Rýchlosť reakcie (vytvorenie peny) je ovplyvnené teplotou miešaného materiálu, konštrukciou stavby a kontaktnou vodou, plus hydrodynamickými podmienkami.
  • Pri nízkych teplotách (< + 10°C) môže byť Sika® Injection-101 RC urýchlená pomocou Sika® Injection-AC10.
Produktový list
Ukáž všetky dokumenty