Produktový list
Ukáž všetky dokumenty

Sika® Injection-201 CE

Elastická PUR-injektážna živica na trvalé zastavenie vody

Sika® Injection-201 CE je elastická polyuretánová injektážna živica s veľmi nízkou viskozitou a bez obsahu rozpúšťadiel. V kontakte s vodou vytvára rovnomernú, uzatvorenú a preto vodotesnú štruktúru, ktorá je elastická a flexibilná.

  • Trvalo elastická, môže absorbovať malé pohyby
  • Nezmrašťuje sa v následných suchých podmienkach
  • Vzhľadom na nízku viskozitu môže penetrovať do trhlín šírky >0.2 mm
  • Vytvrdená Sika® Injection-201 CE je inertná a chemicky odolná
  • Bez obsahu rozpúšťadiel
  • Pri nízkych teplotách (< +10°C) môže byť Sika® Injection-201 CE urýchlená pomocou Sika® Injection-AC20
  • Môže byť injektovaná ako jednokomponentný systém
Produktový list
Ukáž všetky dokumenty