Sika ThermoCoat®-5 Mineral Top Brizolit

Brizolitová omietka so škriabanou štruktúrou

Sika ThermoCoat®-5 Mineral Top Brizolit je vápennocementová vonkajšia omietka sa škriabanou štruktúrou. Je súčasťou certifikovaných systémov Sika ThermoCoat® Mineral CZ eps a SikaThermoCoat® Mineral CZ mw ako vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém ETICS.
Vhodná tiež ako finálna úprava na minerálne jadrové omietky zo sortimentu Sika.

▪ Vápennocementová omietka
▪ Farebné verzie so sľudou
▪ Pre vnútorné aj vonkajšie použitie
▪ Hydrofobizovaná a priedušná pre vodné pary
▪ Mrazuvzdorná
▪ Pretierateľná vhodnou fasádnou farbou