Stavebníci vítajú jar po svojom 

Najchladnejšie ročné obdobie, keď stavebný ruch aspoň čiastočne utíchne, je za nami. S príchodom jari si stavebníci opäť vysúkajú rukávy, aby pre ľudí tvorili nové stavby či vylepšovali tie staršie.

Chyby pri zatepľovaní

Správne zatepliť dom alebo byt je veľmi dôležité. Napriek tomu sa často opakujú niektoré chyby, ktoré majú vplyv na celkový stav stavby. Stáva sa, že tepelná izolácia je príliš tenká. Na Slovensku má mať hrúbku 10 – 12 cm. Ďalšou častou chybou je použitie nesprávneho lepidla aj neodborná montáž klimatických jednotiek či sušiakov na bielizeň. Tak vznikajú tepelné mosty a v interiéri sa v rohoch stien tvoria fľaky. Bubliny, preliačiny, praskliny na fasáde a opadávajúca izolácia bývajú dôsledkom použitia nevhodného typu alebo množstva komponentov zatepľovacieho systému.

Využite kompatibilné systémy

V Sika sme vytvorili kompletný a ucelený systém na každý druh zatepľovania a hydroizolácie. Systémy obsahujú všetky komponenty potrebné na správnu realizáciu, takže sa zvyšuje efektivita zateplenia a znižuje sa riziko použitia nevhodného materiálu. Všetky prvky našich systémov navzájom dobre spolupracujú a pri ich správnom použití sa nevyskytujú následné problémy, ako je vlhnutie, prenikanie vody, vydúvanie alebo praskliny.

 Základom sú základy

Na účinnejšiu hydroizoláciu a zateplenie základov odporúčame aplikovať na štrkové lôžko vrstvu vyrovnávacieho betónu s prísadou do betónu Sika® do
Poteru a do Betónu. Systém ďalej obsahuje urýchľovač tuhnutia Sika® Zimná prísada, tesniacu a kryštalickú prísadu, hydroizoláciu z bitúmenovej
stierkovej hmoty a na soklovú časť zatepľovací systém Sika ThermoCoat®. Na základe našich skúseností odporúčame použiť po ukončení betonáže aj prostriedok proti odparovaniu vody Sika® NB 1, ktorý chráni čerstvo zabudovaný betón a nahrádza klasické ošetrovanie a polievanie vodou.

 Podlahové systémy

Viaceré vyššie spomínané komponenty sa dajú použiť aj pri izolovaní základov a realizácii podlahových vrstiev. Dokonalé spojenie vrstiev dosiahnete so správne zvolenými spojovacími a penetračnými nátermi. Taktiež dokonalú hydroizoláciu pracovných alebo dilatačných škár docielite použitím správne zvolenej tesniacej technológie (napr. s napučiavacími tesniacimi tmelmi a pásmi SikaSwell®), hydroizoláciu pohyblivých škár zabezpečíte flexibilnou páskou Sika® SealTape-F alebo SikaDur® Combiflex Systém. Do podlahových systémov patria aj rôzne dvojzložkové epoxidové penetrácie a ako finálna vrstva podlahy dvojzložkové epoxidové alebo polyuretánové nátery z radu Sikafloor.

Naše systémy stoja na viac ako storočných skúsenostiach, vlastnej výrobe a najmä na našom vlastnom vývoji. Preto vieme, že fungujú a uľahčujú prácu stavebníkom a zvyšujú komfort bývania užívateľom stavieb.

Concept of renovation, repair, fixing frame work house. Cropped, close up photo of mature contractor working with stapler and waterproof bitumen membrane on rooftop of new modern building construction
A bearded man in overalls working on a tile floor, filling the joints with grout.
Tile work