Stúpajúce ceny energií, horúce a suché letá, nepredvídateľné zimy, to všetko robí riadny prievan v peňaženkách. Náklady na kúrenie a chladenie sa navyše nedajú reálne odhadnúť, no určite sú z roka na rok vyššie. Riešením môže byť zelená strecha.

Zelená strecha, teda zatrávnená plocha, na ktorej rastú nenáročné rastliny, v lete chráni stavbu pred prehrievaním a v zime pred únikom tepla. Okrem toho predlžuje životnosť strešnej konštrukcie, čím zvyšuje cenu nehnuteľnosti. Zásadne šetrí náklady na energie, pomáha lepšie regulovať vodu, vlhkosť a prach v prostredí, znižuje hlučnosť aj obsah CO2 v ovzduší. Vytvára životný priestor pre opeľujúci hmyz. Navyše za cenu, ktorá je porovnateľná s inými riešeniami striech, no s rýchlou návratnosťou.

Akú nosnosť vyžaduje?

Zelená strecha je rozumným riešením z ekonomického, ekologického aj praktického hľadiska. Ak ňou chcete dosiahnuť maximálnu úsporu nákladov na energie, odporúčame zamerať sa pri výbere na tepelnoizolačné vlastnosti a schopnosť zelenej strechy zadržiavať vodu. Existuje viacero systémov zelených striech. Nájdete napríklad zelenú strechu s hrúbkou menej ako 120 mm a hmotnosťou od 50 do 150 kg/m2 v nasýtenom stave, ktorá je schopná na každom metri štvorcovom zadržať od 17 až do 60 l vody. Takéto riešenie je možné inštalovať nielen na novostavby, ale aj na väčšinu už existujúcich striech. Otázka, aké rastlinky sa hodia na zelenú strechu, by mala byť až druhoradá. Aj preto, že odpoveď vôbec nie je zložitá – na extenzívnu zelenú strechu (s menším množstvom substrátu) sa hodia jednoduché rozchodníky. Na intenzívnu zelenú strechu aj kríky a stromy. Aké, záleží na hĺbke koreňov a na vkuse majiteľa strechy.

Akú úsporu energií zelené strechy prinášajú?

Určite vás viac zaujímajú čísla. Naozaj prináša zelená strecha reálnu úsporu energií? Zo štúdie, ktorá porovnávala spotrebu energie na vykurovanie a chladenie v domoch a administratívnych budovách so zelenou strechou v rôznych častiach Európy, vyplýva, že v severnej Európe zelená strecha znížila spotrebu energie na vykurovanie o takmer 9 %. V teplých klimatických pásmach, aké je napríklad v Grécku, sa v zime v budovách so zelenou strechou mierne zvyšuje spotreba energie na vykurovanie. Toto zvýšenie je však mnohonásobne kompenzované zásadným znížením spotreby energie na chladenie. 

Výrazné úspory v lete

Predmetom skúmania, merania a prepočtov bola aj zelená strecha s rozlohou 650 m2 na 10-poschodovej budove v horúcich a vyprahnutých Aténach. Výsledok? 50 % úspora energií na chladenie a zvýšená biodiverzita v tejto oblasti. Zelené strechy sú čoraz populárnejšie v celom západnom svete, preto mnoho štúdií a porovnaní pochádza aj z Ameriky. Dáta z National Research Council of Canada napríklad ukazujú, že zelená strecha znížila dennú spotrebu energie na klimatizáciu o 75 %.

Mohli by sme pokračovať ďalšími a ďalšími štúdiami, no podčiarknuté a zrátané z nich vyjde, že čím je teplejšie klimatické pásmo, tým väčšiu úsporu prináša zelená strecha na chladení. Čím je pásmo chladnejšie, tým väčšia je úspora na kúrení, pretože zelená strecha nedovoľuje ochladzovať stavbu zhora a zároveň neprepúšťa teplo zvnútra von. Na Slovensku, keďže sa nachádza v miernom pásme, so zelenou strechou šetríte peniaze aj spotrebu energie v každom ročnom období.